Općina Maglaj

Općina Maglaj

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U utorak 28. februara održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Maglaj na kojoj su vijećnici razmatrali 17 tačaka dnevnog reda. U odnosu na ranije najavljeni dnevni red, njegova 16. tačka je preimenovana u Izvještaj o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima Jedinstvenog organa uprave za 2022. godinu. Tokom sjednice, usvojena […]

Općina Maglaj

Općinski načelnik Maglaja Mirsad Mahmutagić uputio čestitku u povodu Dana nezavisnosti BiH

U povodu 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Općinski načelnik Maglaja Mirsad Mahmutagić uputio je čestitku građanima, a zajedno sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Maglaj Svjetlanom Zamboni. U čestitki se navodi: Na referendumu održanom 29. februara i 1. marta 1992. godine, građani Bosne i Hercegovine svih nacionalnosti odlučili su […]

Općina Maglaj

Zakazana 24. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U utorak, 28. februara, bit će održana 24. redovna sjednicu Općinskog vijeća Maglaj, a s početkom u 8 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj. Na dnevnom redu sjednice bi se trebalo odlučivati o sljedećim tačkama: Verifikacija Zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane 31.1.2023. godine. 1. Prijedlog Odluke o […]

Općina Maglaj

Konkurs za prijem državnih službenika u Općinu Maglaj

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj. Konkursom se traži ukupno tri služenika, odnosno, po jedan izvršilac na tri različite pozicije: Urbanističko-građevinski i putni inspektor u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor Službi Općinskog načelnika Općinskog […]