Općina Maglaj

Općina Maglaj

Čestitka Općinskog načelnika Maglaja u povodu Dana državnosti BiH

U povodu obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine Općinski načelnik Maglaja Mirsad Mahmutagić i predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni uputili su čestitku građanina. U svojoj čestitki Mahmutagić i Zamboni navode sljedeće: Odluke ZAVNOBIH-a iz 1943. godine, Bosnu i Hercegovinu predale su u ruke svim njenim narodima, isključujući […]

Općina Maglaj

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Danas je održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a na kojoj su vijećnici razmatrali 13 tačaka dnevnog reda. Usvojen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2023. godinu i predviđeni su prihodi i primici u iznosu od 8.813.607 KM. Shodno Zaključku Općinskog vijeća Maglaj, otvorena je javna rasprava koja […]

Općina Maglaj

Zakazana 21. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Dvadeset prva redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u srijedu, 23.11.2022. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 9 sati. Predloženi dnevni red sadrži 13 tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative. Općinsko vijeće Maglaj bi između ostalog trebalo razmatrati Nacrt Budžeta za 2023. godinu. Dnevni red […]