Općina Tešanj

Općina Tešanj

Čestitka povodom 10. decembra – Dana grada Tešnja

Na prostoru Tešnja 10. decembra se obilježava kao Dan grada Tešanj, a tim povodom predstavnici lokalne vlasti su svojim sugrađanima uputili čestitku.  U čestitki općinskog načelnika Suada Huskića i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj Amira Kurtića se navodi: Općinski praznik 10. decembar sjećanje je na daleku prošlost kada je 1559. godine […]

Općina Tešanj

Održana 30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Jučer je održana 30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa predloženim dnevnim redom, na kojoj se između ostalog raspravljalo o rebalansu Budžeta i planu rada za narednu godinu. Na dnevnom redu sjednice su bile sljedeće tačke: Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu, Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća […]

Općina Tešanj

Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14:30 sati održana 28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj. Dnevni red sjednice su činili dole navedene tačke: Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja 2023-2026 Prijedlog Odluka o istupanju Općine Tešanj iz članstva Regionalne ekonomske zajednice „REZ“ d.o.o. Zenica Prijedlog Odluke […]

Općina Tešanj

U Općini Tešanj održani sastanci povodom gradnje autoputa Koridor Vc, adresirane pritužbe mještana

Općinski načelnik Tešnja Suad Huskim zajedno sa saradnicima održao je dva sastanka koji se direktno odnose na gradnju autoputa na Koridoru Vc, a koji prolazi područjem općine Tešanj. Na prvom sastanku, pored predstavnika Općine, prisustvovali su predstavnici JP Autoceste FBiH, izvođača radova i nadzora za poddionicu Medakovo-Ozimice. Razgovarano je o […]