Općina Žepče

Općina Žepče

Općinski načelnik Žepča održao sastanak s direktorima javnih ustanova i preduzeća

Proteklog utorka Općinski načelnik Žepča Mato Zovko održao je sastanak s direktorima (ravnateljima) javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Žepče. Sastanku je prisustvovala direktora JZU Gradska ljekarna Žepče Luca Zovko, zatim direktorica JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić, direktorica JU Opća biblioteka Žepče […]

Općina Žepče

Općina Žepče raspisala javni poziv za projekte nevladinih organizacija

Općina Žepče je objavila javni poziv za sve organizacije civilnog društva (OCD) nevladine organizacije (NVO), s područja općine Žepče, a za dostavu prijedloga projekata koji su u skladu s razvojnim ciljevima općine Žepče. Poziv se odnosi na sljedeće prioritetne oblasti: unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna […]

Općina Žepče

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova na području općine Žepče

Općina Žepče je raspisala Javni poziv za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova na području općine Žepče za 2024. godinu. Poziv se odnosi na pomoć pri stambenom zbrinjavanju za: Izgradnu novih individualnih objekata, Kupovinu stambenih jedinica i Nadogradnju i dogradnju obiteljskih kuća u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja Opći kriteriji za […]