Pozitivne priče

Uređenje školskog dvorišta u Bajvatima
Pozitivne priče Zavidovići

U Bajvatima počela implementacija projekta izgradnje sportsko-rekreativnog centra i uređenja školskog dvorišta

U Bajvatima kod Zavidovića, u dvorištu Osnovne škole “Gostović” (Područna škola Bajvatima), započeta je realizacija projekta uređenja školskog dvorišta i izgradnje modernog sportsko-reaktivnog centra i izletišta. Riječ je o projektu koji se planira okončati u toku ove godine, a u čiju implementaciju zainteresovana pravna i fizička lica se još uvijek […]