Glas struke

Glas struke

Preporuke građanima – kako umanjiti efekte alergije na polen

Rast temperature pogoduje produkciji alergenog polena sve većeg broja različitih biljnih vrsta. Zbog pripadanja istoj porodici biljnih vrsta: joha, lijeska, breza (porodica Betulace) često su moguće križne reakcije alergenih biljnih vrsta što usložnjava alergološku sliku i utiče na jačinu alergijskih simptoma, objavili su iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane […]