Za Lokalne izbore 2024 prijavilo se 113 političkih stranaka

Ove godine se u Bosni i Hercegovini održavaju Lokalni izbori 2024 na kojima će se birati gradonačelnici i općinski načelnici, odnosno, općinska/gradska vijeća i odbornici. 

Izbori su zakazani za 6. oktobar, a u skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, danas u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće na izborima.

Prema preliminarnim listama objavljenim iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH), za učešće na izborima je prijavljeno 113 političkih stranaka, 154 nezavisna kandidata, te 31 nezavisni kandidat nacionalnih manjina.

Centralna izborna komisija BiH u skladu sa rokovima izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi neovisnih kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata je od 10. do 18. juna 2024. godine do 16 sati.