Za srijedu zakazana 26. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U srijedu 26. aprila bit će održana 26. sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Sjednica će biti održana u sali Općinskog vijeća Maglaj s početkom u 9 sati.

Predloženi dnevni red sadrži 11 tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative:

1. Periodični finansijski izvještaji Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.03.2023. godine,
2. Registar budžetskih korisnika,
3. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima općine Maglaj,
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bašić (Ibrahim) Esadu iz Misurića, općina Maglaj, radi oblikovanja građevinskih parcela,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj- sjeverni dio“, po zahtjevu Stenaklić Hane,
6. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, po inicijativi Općine Maglaj,
7. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Bijela Ploča“, po zahtjevu Ćatić Husejina,
8. a) Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj,
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj,
9. a) Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Maglaj za 2022. godinu,
b) Program rada Općinske izborne komisije Maglaj za 2023. godinu,
10. Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokaz ateljima za 2022. godinu,
11. Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu.
Vijećnička pitanja i inicijative.

Materijale za 26. sjednicu je moguće pronaći na internet stranici Općine Maglaj.