Za sutra zakazana 25. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U četvrtak 30. maja s početkom u 15 sati u Veliko sali zgrade Grada Zavidovići će biti održana 25. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići.

Na dnevnom redu su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
  Izjašnjenje Gradskog vijeća po Inicijativama vijećnika:
  a) Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za donošenje Odluke o reorganizaciji Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam
  b) Inicijativa vijećnika Amera Avdičevića za donošenje Odluke o postavljanju digitalnog sata u središnjem dijelu Grada
  c) Inicijativa samostalnog vijećnika Samira Skejića za uspostavljanje obligatorne obaveze za predsjednike mjesnih zajednica da jedanput mjesečno održe sastanak sa Službom nadležnom za probleme mjesnih zajednica
  d) Inicijativa samostalnog vijećnika Samira Skejića za uspostavu policijske ophodnje na biciklima
 2. Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 31.03.2024. godine – I kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve
  3. Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Grada Zavidovići koji su održani 14.04.2024. godine
  4. Informacija o stanju bezbijednosti lica i imovine na području Grada Zavidovići za 2023. godinu
  5. Informacija o bezbjednosti gradskih vijećnika i zaposlenih sa posebnim ovlaštenjima
  6. Izvještaj o radu inspekcija Grada Zavidovići za 2023. godinu (Izvještaj o radu građevinske i urbanističke inspekcije, Inspekcije za ceste, Komunalne inspekcije i Sanitarne i vodne inspekcije)
  7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Dom zdravlja” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu
  8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu.
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete “Vukmanovići” na području MZ “Gostović”,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu “Omećak – Grad Zavidovići”
  11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naseljenom mjestu “Gornji Vikovići”
  12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu Mjesne zajednice “Kovači”, podružnica 2Gornji Mustajbašići”
  13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naseljenom mjestu “Laz” na području Mjesne zajednice “Pašin Konak”

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.