Zakazana treća sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Treća sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održat će se 11. maja 2021. godine (utorak) u 13 sati u Konferencijskoj sali JU „Centar za kulturu“ Zavidovići, saopšteno je putem zvanične internet stranice Općine Zavidovići.

Na dnevnom redu se nalazi 13 tačaka i to:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Prijedlog Odluke o dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići.
 3. Program rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2021. godinu.
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići.
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.
 6. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Udruženju građana „Crveni križ općine Zavidovići”, Zavidovići.
 7. Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2020. godinu.
 8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Zavidovići za 2020. godinu.
 9. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići za period 2017.-2026. za 2020. godinu.
 10. Izvještaj o realizaciji plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2020.-2024. za 2020. godinu.
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poslove mjesnih zajednica.
 12. Inicijativa vijećnika Harisa Hodžića za osnivanje Javne ustanove Gradska apoteka Zavidovići.
 13. Inicijativa Lutrije BiH d.o.o. Sarajevo za izmjenu Odluke o komunalnim taksama općine Zavidovići.