Zavidovićanin osuđen na šest godina zatvora za ratovanje u Siriji i podsticanje na terorizam

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas presudu u predmetu Jasmin Keserović kojom je optuženi Jasmin Keserović proglašen krivim što je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe i krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti.

Sud je optuženom Jasminu Keseroviću za krivično djelo organiziranje terorističke grupe izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a za krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti kaznu zatvora u trajanju od pet godina. S tim u vezi, Sud ga je, uz primjenu odredbi iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

U izrečenu kaznu zatvora optuženom će se uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru i to u periodu od 19. 12. 2019. godine, pa nadalje.

Optuženi Jasmin Keserović kriv je što je napustio teritoriju Bosne i Hercegovine, te dolaskom u Siriju postao pripadnik terorističke organizacije ISIL, koja je svakodnevnim oružanim akcijama i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama namjeravala da prisili legitimne vlasti Sirije na izmjenu ustavnog poretka i političkog režima, gdje je boravio sve do 19. 12. 2019. godine, te da je, zajedno s drugim licima iz Bosne i Hercegovine, koji su boravili u Siriji, učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a u Siriji u gradovima Mimbidž, Kobani, Rakka i Al-Bab u jedinici „Bejt komandos“ (koja je kasnije preimenovana u „El-Aksa“) protiv legitimnih vojnih snaga države Sirije. Nadalje, optuženi Jasmin Keserović je sredstvima javnog informiranja, odjeven u vojnu uniformu i naoružan automatskom puškom, uputio poruku javnosti kojom je direktno podsticao na izvršenje krivičnog djela terorizam to napadima na stanovništvo i ubijanjem, naveo je Sud BiH.