Zavidovići: Gradski vijećnici usvojili povećanje vijećničkih naknada

Danas je održana 12. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a na kojoj je između ostalog usvojen i Prijedlog Odluka o osnovama i načinu isplate naknada i drugih primanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Zavidovići.

Za povećanje naknada je glasalo 26 vijećnika, dok je jedan vijećnik bio protiv. Zanimljivo, niko od vijećnika se nije javljao za učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda.

Prema novoj odluci, naknade vijećnika za prisustvo sjednicama se vezuje za prosječnu neto platu FBiH. Vijećnicima će pripadati mjesečni paušaul u iznosu od 25% neto plate ostvarene u Federaciji BiH u mjesecu novembru prethodne godine za godinu u kojoj se naknada isplaćuje, plus 20% prosječne neto plate u FBiH za prisustvo sjednicama.

Nakon dašanje odluke, predsjedavajućem Gradskog vijeća Zavidovići će pripadasti mjesečni paušal u iznosu od 50% od prosječne neto plate u FBiH, a njegovom zamjeniku 30%, dok će obojica dobit i 20% prosječne plate po sjednici kojoj prisustvuju.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna neto plata u FBiH u novembru 2022. godine je iznosila 1.161 KM, pa će tako prema novoj odluci vijećnicima pripadao mjesečni paušal u visini od cca. 290 KM (umjesto dosadašnjih 250), te 232 KM naknade za prisustvo sjednicima (umjesto dosadašnjih 150).

Predsjedavajući će uz jednu sjednicu mjesečno imao nešto više od 810 KM mjesečnog paušala i naknade, a potpredsjedavajući 580 KM.