Završena peta sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Danas je u Konferencijskoj sali JU “Centar za kulturu” Zavidovići održana četvrta radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići.

Baš kao što je bio slučaj u četvrtak prilikom održavanja četvrte radne sjednice, ni današnja sjednica se nije emitovala uživo putem Smart televizije što je bio slučaj tokom prve tri sjednice, te je sjednicu moguće samo slušati u audio formi putem Radija 1503 Zavidovići.

Tema 2. tačke je bila Informacija o stanju bezbjednosti lica i imovine na području općine Zavidovići za 2020. godinu, a izvjestilac po ovoj tački je bio Ferid Bešić, komandir Policijske stanice Zavidovići. On je kazao da je u protekloj godini bilo 367 narušavanja javnog reda i mira, što je znatno više od 101 evidentiranog slučaja u prethodnoj godini, ali da je razlog takvog porasta ponajviše kršenje epidemioloških mjera i zabrana.

Općinski vijećnici su izrazili zadovoljstvo radom Policijske stanice Zavidovići i podržali su ovaj izvještaj.

Na 3. tački je bio Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Novo naselje“ Zavidovići, a koji je dobio podršku svih prisutnih vijećnika, baš kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kamenica“ Zavidovići na tački 4, odnosno, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Maoča“ Zavidovići na tački 5.

Uslijedilo je još nekoliko tačaka koje su brzo obrađene i jednoglasno podržane od vijećnika, odnosno, od 6. do 10. tačke, a tu je bio Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na dogradnji javne rasvjete za trafo područje „Mramorje“ i izgradnji javne rasvjete za trafo područje „Mednjik – Hadrovići“, zatim Prijedlog Odluke o dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Rujnica“, potom Prijedlog Odluke o imenovanju punomoćnika Skupštine RAZ-a d.o.o. Zavidovići, Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja održive urbane mobilnosti općine Zavidovići sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, te Prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.

Poslije duže rasprave na tački 11, o Planu i programu održavanja i zaštite i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta i gradskih ulica za 2021. godinu, vijećnicu su jednoglasno podržali isti.

Također, Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije Zavidovići koji je činio tačku 12 je jednoglasno usvojen.

Na 13. tački dnevnog reda je bio Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići, dok je poslije kraće rasprave s 19 glasova usvojen i Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pitanja boraca i tekovina Odbrambeno-oslobodilačkog rata koji je bio na 14. tački.

Na 15. tački je bio Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite za period 2018.-2020, a na 16. tački je bila Informacija o planiranju upisa učenika u prvi razred srednjih škola na području općine Zavidovići za školsku 2021/2022. godinu.

Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za sponzorstvo i finansiranje učestvovanja sportskog udruženja AKK „DUGA“ Zavidovići na Svjetskom kupu i Svjetskom juniorskom U23 prvenstvu u kajaku na divljim vodama iznosu od 5.000,00 KM je bila 17. tačka dnevnog reda, a za ista nije dobila podršku Općinskog vijeća. Za ovu inicijativu je glasalo 12 vijećnika, 11 je bilo suzdržanih, a nije bilo glasova protiv.

Inicijativa Kluba vijećnika GDS-a za izmjenu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići, a koja se tiče dostave materijala za sjednice vijećnicima nije dobila podršku vijećnika, njih sedam je bilo za, jedan protiv, a 17 je bilo suzdržano. Inicijativa Kluba vijećnika GDS-a za izmjenu člana 43. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Zavidovići usvojena je sa 16 glasova za, a osam je bilo suzdržano. Riječ je o 18. i 19. tački dnevnog reda.

Tema 20. tačke dnevnog reda je bila Inicijativa Kluba vijećnika A-SDA za osnivanje Gradskog hora Zavidovići, a istu su podržala 24 vijećnika prisutna u tom trenutku na sjednici.

Na posljednjoj 21. tački je bila Inicijativa vijećnika Armina Imamovića za određivanje minimuma određenog za apliciranje za podsticaje u poljoprivredi i stočarstvu i besplatnog štanda na pijaci za domaće registrovane poljoprivrednike, a inicijator ove ideje je predložio povlačenje inicijative na doradu što je usvojeno.

Peta radna sjednica Općinskog vijeća završena je u 14:56.