Zeničko-dobojski kanton isplatio januarske naknade iz oblasti socijalne zaštite

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona dana jučer je izvršilo uplatu naknada iz oblasti socijalne zaštite za mjesec januar 2021. godine. Za isplatu naknada izdvojeno je 1.982.430 KM.

Izvršena je isplata naknada za porodiljsko odsustvo, dječiji dodatak, novčana pomoć za nezaposlene porodilje, stalna novčana pomoć, civilne žrtve rata, smještaj u hraniteljsku porodicu, smještaj u ustanove socijalne zaštite, smještaj u ustanove za osposobljavanje za život i rad, jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci te naknada za medicinsko vještačenje.

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Azra Šabanović rekla je da se naknade po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom isplaćuju redovno te da nema zaostalih obaveza po osnovu ovih naknada.