ZZO ZDK počeo s prodajom markica za 2024. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZZO ZDK), tradicionalno prvog radnog dana u godini, počeo je svoju kampanju “Kupi markicu ne plaćaj participaciju”, odnosno s prodajom premije osiguranja koja i za 2024. godinu iznosi 20 KM.

Zdravstveni osiguranici, kojih je na kraju prošle godine bilo oko 325.000, kupovinom markice stiču pravo da budu oslobođeni plaćanja participacije.

Markica se može kupiti do 31. marta tekuće godine, a cijena je nepromijenjena te iznosi 20 KM. Kupovinom markice osiguranicima se omogućavaju brojne pogodnosti, a najveću korist ima radno aktivno stanovništvo koje kupovinom markice, u narednih 12 mjeseci ne plaća participaciju za ukupno 39 usluga, a koje su vidno istaknute u obavijesti na našoj službenoj internetskoj stranici“, navodi direktor ustanove Omer Škaljo.

Kupovinom markice ubržava se i proces pružanja zdravstvenih usluga pacijentima, odnosno olakšava se posao administraciji u zdravstvenim ustanovama na području tog kantona. Sav prikupljeni novac, napominje Škaljo, transferira se ponovo zdravstvenim ustanovama.

Premija se odnosi isključivo na zdravstvene usluge za koje se dosad naplaćivala participacija te 1 KM za recept za lijekove sa Esencijalne liste ZDK. Penzioneri, djeca, ratni vojni invalidi i ostali oslobođeni plaćanja participacije, kupovinom markice u narednih 12 mjeseci ne plaćaju 1 KM po receptu za lijekove sa Esencijalne liste ZDK.

Oslobađanje participacije odnosi se isključivo na usluge koje se pružene u zdravstvenim ustanovama na području ZDK-a te s kojima je ugovoreno pružanje njihovih usluga.