Statistika: Ko su naj(ne)aktivniji vijećnici u GV Zavidovići

Službe Gradskog vijeća (GV) Zavidovići nedavno su objavile statistiku aktivnosti gradskih vijećnika za sjednice održane u 2022. godini.

U podatke u aktivnosti uračunato je učešće gradskih vijećnika tokom 11 održanih sjednica u prošloj godini, te njihovo učešće u raspravama, replikama, broj podnesenih vijećničkih inicijativa, pitanja, te ispravke krivog navoda.

Ako uporedimo podatke o aktivnostima vijećnika za 2021. godinu, o čemu je prije godinu dana pisao naš portal, primjetno je da su ponovo isti vijećnici bili među (ne)aktivnima.

U poređenju sa devet vijećnika u 2021. godini, tokom prošle godine veći je broj vijećnika, njih 12, koji su se javili manje od 10 puta za riječ. Prema statistici gradskih službi, 2021. godine su bila dva vijećnika koja se nisi niti jedanput javila za riječ, dok je u 2022. godini taj broj povećan na četiri vijećnika.

Statistika je dostupna u prilogu.

Napomena: Imena vijećnika su poredana abecednim redom, a ne po aktivnosti.