U ovoj godini dozvoljeno izdavanje 6073 radnih dozvola za strance u BiH

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.

Prema usvojenoj Odluci, ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2024. godinu iznosi 6073 radnih dozvola, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 4295 radnih dozvola, Republiku Srpsku 1400 radnih dozvola i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine 378 radnih dozvola.

Predložena kvota obuhvata i radne dozvole po djelatnostima i zanimanjima, koje se mogu izdati za sezonsko zapošljavanje stranaca u skladu s člankom 64. Zakona o strancima.

Neovisno оd godišnje kvote radnih dozvola zа zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini utvrđene ovom Odlukom, radne dozvole se mogu izdati i u slučajevima propisanim člankom 65. Zakona о strancima.

U 2024. godini došlo je do povećanja ukupne godišnje kvote radnih dozvola koja je u 2023. iznosila 3995 radnih dozvola.