Općina Žepče raspisala javni poziv za projekte nevladinih organizacija

Općina Žepče je objavila javni poziv za sve organizacije civilnog društva (OCD) nevladine organizacije (NVO), s područja općine Žepče, a za dostavu prijedloga projekata koji su u skladu s razvojnim ciljevima općine Žepče.

Poziv se odnosi na sljedeće prioritetne oblasti:

  • unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite
  • razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti
  • suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju
  • razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja

Općina Žepče zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 1 do 12 mjeseci, a izabrani projekti se trebaju provesti u periodu od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva, a koje su dostupne u tekstu poziva na internet stranici Općine Žepče.

Rok za predaju aplikacija je 29.2.2024. godine do 15. sati.