Potpisan ugovor o asfaltiranju lokalnih puteva na području općine Žepče

Prošlog petka, 19. aprila, u uredu Općinskog načelnika Žepče potpisan je Ugovor o izvođenju radova za redovito ljetno održavanje, saniranje i rekonstrukciju asfaltnih puteva i površina na području općine Žepče u 2024. godini, a s poduzećem „Hajdić“ d.o.o. Maglaj.

Ovim ugovorom definirano je asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama na području općine Žepče prema Planu kapitalnih investicija Općine Žepče, što će doprinijeti poboljšanju prometne infrastrukture.

Cijena ugovorenih radova iznosi 728.824,59 KM, a sredstva su osigurana u Proračunu Općine Žepče.

Predviđeni radovi obuhvatit će širok spektar aktivnosti, uključujući redovito ljetno održavanje, saniranje oštećenja na kolnicima te asfaltiranje makadamskih puteva, što će doprinijeti trajnosti i funkcionalnosti lokalnih puteva i putne komunikacije na području općine.